Alarmnummers wereldwijd?

Algemeen politienummer voor niet-spoedeisende zaken in Nederland, 0900-8844.
In het grootste deel van Europa is 112 het alarmnummer. Het draaien van het nummer 100 of 900 duurt op een telefoon met kiesschijf lang en men wenste dan ook een sneller nummer. 111 is het snelst draaibare driecijferige telefoonnummer, maar het wordt ook gekozen als men per ongeluk een paar keer op het haakcontact drukt (bijvoorbeeld tijdens het schoonmaken van het toestel). Het volgende snelst draaibare nummer is 112.

Het driecijferige nummer 112 geldt ook voor mobiele telefoons (gsm’s). De meeste gsm’s hebben een lijstje van telefoonnummers die gebruikt kunnen worden als noodnummer (naast 112 bijv. ook 911, gebruikt in de VS, en 110 in Azië). Deze nummers zijn in de Benelux zelfs oproepbaar met gsm’s zonder geldig abonnement, zonder de PIN-code te kennen, zonder dat de standaardoperator bereikbaar is en zonder de gsm te deblokkeren. Oproepen naar deze nummers krijgen prioriteit, en gsm-operatoren houden altijd reserve om dergelijke oproepen door te sturen. daarbij is locatie via zendpalen direct nauwkeurig te bepalen.

Het nummer is van kracht in bijna heel Europa: Andorra, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, IJsland, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Macedonië, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Oekraïne, Polen, Portugal, Roemenië, San Marino, Servië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Turkije, Vaticaanstad, Zweden en Zwitserland.

113 of 118
Italië neemt (nog?) een uitzonderingspositie in. Daar is 112 het nummer van de Carabinieri. Het politienummer is 113. Voor eerste hulp bij gezondheidsproblemen 118.

000
In Australië is het alarmnummer 000. Wanneer men echter 911 vanaf een mobiele telefoon belt wordt dit doorgeschakeld naar 000.

111
111 is het alarmnummer in Nieuw-Zeeland. Wanneer men in Nieuw-Zeeland 112, 911 of 08 vanaf een mobiele telefoon belt wordt dit automatisch doorgeschakeld naar 111.

115
Het alarmnummer van Suriname

119
119 wordt gebruikt in Oost-Azië door Zuid-Korea, Japan, China, Taiwan en daarnaast ook in Jamaica.

767
Voor gebruikers van Iridium (vaak voor mensen op zee of bergen, waar alleen satellietcommunicatie mogelijk is), bestaat het nummer 767 (overeenkomstig met de sms-toetsen van SOS). Mensen die dit nummer bellen kunnen hulp krijgen in noodsituaties. Overal ter wereld werkt dit nummer.

911
Verenigde Staten en Canada

999
999 werkt parallel met 112 in Groot-Brittannië, Ierland en Polen

2222
Bij grote bedrijfsnetwerken is het vaak niet mogelijk vanaf elk toestel direct naar buiten te bellen. Het is daarom nodig dat er een intern alarmnummer is.

Heel vaak is dat nummer 2222 (als interne toestelnummers vier cijfers hebben). Meestal geeft dit nummer verbinding met de portier of receptie, die dan tevens fungeert als alarmcentrale.

Er is een eenvoudige verklaring voor dit nummer. Nummers die met 1 beginnen kunnen niet voorkomen: de interne telefooncentrale heeft deze nummers gereserveerd voor speciale functies. De interne toestelnummers beginnen dus met 2 of een hoger cijfer. Het nummer 2222 ligt dan voor de hand als gemakkelijk te onthouden alarmnummer.