Arbeidsmiddelen moeten elk jaar gekeurd worden.

Fabel: Er moet gekeken worden naar het type arbeidsmiddel en naar de bijbehorende Risico-inventarisatie- en -evaluatie. Uit deze twee kan de veiligste conclusie getrokken worden.