Cursus informatie

Cursusinformatie voor EHBO-cursussen in zowel het Nederlands als het Engels is van vitaal belang voor iedereen die geïnteresseerd is in het verwerven van lev

EHBO, LEH (Levensreddend Handelen), en Reanimatie + AED (Automatische Externe Defibrillator) zijn allemaal belangrijke opleidingsprogramma’s die gericht zijn op het vergroten van de vaardigheden en kennis die nodig zijn om in noodsituaties effectief te handelen. Hier is een kort overzicht van deze verschillende cursussen:

  1. EHBO (Eerste Hulp Bij Ongevallen): EHBO-cursussen richten zich op het aanleren van fundamentele vaardigheden om eerste hulp te verlenen bij een breed scala aan noodsituaties. Dit omvat het behandelen van verwondingen zoals snijwonden, brandwonden, kneuzingen, en het herkennen van tekenen van medische noodsituaties zoals een hartaanval, beroerte of bewusteloosheid. Deelnemers leren hoe ze snel en effectief kunnen handelen om levens te redden en letsel te verminderen.

  2. LEH (Levensreddend Handelen): LEH-cursussen gaan een stap verder dan EHBO door zich te concentreren op situaties waarin iemands leven direct in gevaar is. Deze cursussen behandelen onderwerpen zoals reanimatie, het controleren van de ademhaling en het toepassen van de Heimlich-manoeuvre om verstikking te voorkomen. LEH-opleidingen leren deelnemers hoe ze onmiddellijk en doelgericht moeten handelen om levens te redden in noodsituaties.

  3. Reanimatie + AED (Automatische Externe Defibrillator): Deze cursussen concentreren zich specifiek op het aanleren van reanimatietechnieken, inclusief borstcompressies en beademing, om de circulatie van zuurstofrijk bloed in het lichaam te behouden bij een persoon met een hartstilstand. Daarnaast omvatten ze training in het gebruik van een AED, een draagbaar apparaat dat elektrische schokken kan toedienen om het hart weer in een normaal ritme te brengen. Reanimatie + AED-cursussen zijn van vitaal belang voor het redden van levens bij hartgerelateerde noodsituaties.

In alle drie de cursussen leren deelnemers niet alleen de juiste technieken en procedures, maar ook hoe ze kalm en doeltreffend kunnen handelen in stressvolle situaties. Het verwerven van deze vaardigheden kan een aanzienlijk verschil maken in noodsituaties, waarbij snel en adequaat handelen levens kan redden en letsel kan verminderen.

De volgende Nederlandstalige (en Engelstalige) Eerste Hulp EHBO cursussen hebben wij beschikbaar;

Ongevallen en letsels ontstaan snel en op ieder moment, ook ernstige of zelfs levensbedreigende. In Nederland moet binnen 15 minuten ambulancehulp aanwezig zijn. Tot die tijd kunt u als hulpverlener een slachtoffer helpen en misschien zelfs het leven redden.

De cursus First Aid International™ “Eerste Hulp” is vergelijkbaar met andere erkende EHBO cursussen en voorziet u van een geldig Eerste Hulp (EHBO) diploma dat internationaal erkend en bekend is.EHBO cursus 15 200

Vaardigheidstraining staat centraal tijdens de cursus. In kleine groepen worden de verschillende levensreddende vaardigheden uitgebreid geoefend.

Eerstehulpinternationaal.nl biedt een uiterst modern Eerste Hulp cursus-lesplan en wordt onder andere gebruikt door verenigingen, bedrijven, overheden, onderwijs- en zorginstellingen. Kwaliteit en praktijk gericht staan hoog in het vaandel. Al ons lesmateriaal voldoet aan de richtlijnen van de Europese Reanimatie, Eerste Hulp en Nikta (voor gastouders).

Cursuslocaties
U kunt in heel Nederland terecht bij ons.
Bekijk de cursuslocaties…

Vergoeding verzekeraars
Bekijk de mogelijkheden…

Certificaat overstapmogelijkheden

&Nikta-logo-gastouders
Oranje Kruis – FAI
Meer info…

Andere talen, lees-, schrijf- of leermoeilijkheden
Meer info…

gebarentaal eerste hulp cursus