Eerste Hulp Tips en Feiten

Rautek:Een noodtransportgreep die wordt gebruikt om een ​​slachtoffer van een ongeval naar een veilige locatie te verplaatsen.
Kinlift:U maakt de luchtweg vrij om de ademhaling te controleren.
Melden bij 112:Melden bij de hulpdiensten; Wie, waar, wat.
Stabiele zijligging:Door het slachtoffer zo te plaatsen blijft de luchtweg vrij en kan het slachtoffer niet stikken.
Hartstilstand / Circulatiestilstand:Het hart klopt erg snel en trekt ongecontroleerd samen, waardoor een goede bloedcirculatie wordt belemmerd.
Naar adem snakkenLijkt op naar adem happen, maar is het niet! Begin onmiddellijk met reanimatie! Dit gebeurt in de eerste paar minuten na circulatiestilstand.
Reanimeren:Proberen het hart opnieuw op te starten na een hartstilstand.
Borstcompressies:Gebruikt tijdens reanimatie. Plaats de hiel van uw hand in het midden van de borst en haak uw andere hand in deze hand. Geef compressies van 5 tot 6 cm diep.
Beademing tijdens reanimatie:Knijp de neus van het slachtoffer dicht en plaats uw mond. Blaas zachtjes en gelijkmatig gedurende 1 seconde, controleer of de borstkas omhoog komt. 2 ademhalingen per cyclus.
Ondoeltreffende beademing:Kunt u niet ventileren? Controleer met de kinlift of het luchtwat schoon is.
Beademingsmasker:Hygiënebescherming tijdens beademing.
AED:Automatische elektrische defibrillator. Kan een schok geven aan slachtoffers met ongecontroleerde hartcontracties.
Elektroden:Breng de schok van de AED over naar het lichaam. Bevestig ze op een ontblote borst, net onder het rechtersleutelbeen en de linkeronderborst.
Hematoom:Interne beeldvorming (ook bekend als een blauwe plek).
Actieve bloeding:Een ernstige uitwendige bloeding.
Arteriële bloeding:Er stroomt voortdurend bloed uit de wond.
Slagaderlijke bloeding:Bloed pulseert uit de wond.
Ernstige bloeding:Een grote wond die niet stopt met bloeden. Oefen druk uit op de wond.
Drachtverband:Bestaat uit een afdekverband en een drukverband.
Afdekkend verband / Steriel verband:Bestaat uit een gaasje, witte watten en een hydrofiel verband.
Drukverband:Bestaat uit een afdekkend verband en een elastische bandage. Het drukverband wordt over het afdekverband aangebracht.
Slingerverband of Driekante doek:Geeft rust en ondersteuning aan een lichaamsdeel.
Breed verband:Vouw een driehoekig verband tot een brede strook; de steun zit bij de pols.
Shock:Een tekort aan het circulerende vloeistofvolume van het lichaam.
Cardiogene shock:Gevolg van een slecht functionerend hart.
Hypovolemische shock:Onvoldoende circulerend bloedvolume.
Neurogene shock:Bloedvaten verwijden zich als gevolg van onvoldoende controle over de zenuwen van de bloedvaten.
Anafylactische shock:Acute en zeer ernstige allergische reactie op een vreemde stof.
Insectensteken en beten:Let op de locatie van de angel. Sommige insecten kunnen ziekten overbrengen.
Tekenen van shock:Bleke of asgrauwe huidskleur, koud, klam en zweten, het bewuste slachtoffer is dorstig en rusteloos, slap en machteloos, verward en angstig, verminderd bewustzijn.
Hypothermie:Een lagere lichaamstemperatuur dan normaal voor een mens.
Brandwond:Herinneren! Water, water, water, de rest komt later!!!
Eerstegraads brandwond:De huid is rood, licht gezwollen en pijnlijk.
Tweedegraads brandwond:Blaren of gepelde huid en pijnlijk.
Derdegraads brandwond:De huid is grijs/wit of zwart en voelt niet pijnlijk aan.
Elektrische brandwond:Zoek naar een in- en uitstappunt. Er bestaat ook een risico op inwendige verbranding of hartritmestoornissen.
Chemische brandwond:Kleding en sieraden moeten worden verwijderd. Zorg ervoor dat de chemische stof tijdens het spoelen niet over de onaangetaste huid loopt.
Metalen gaas:Dit is de beste manier om de brandwond te behandelen.
Hoesten:Zo probeert het lichaam de luchtwegen vrij te maken.
Rugslagen:Maximaal 5 slagen op de rug tussen de schouderbladen; controleer na elke slag of het voorwerp is verwijderd.
Buikstoot:Gebruik bij verstikking. Voorheen Heimlich-manoeuvre genoemd. Maak een vuist en plaats deze boven de navel, pak je vuist vast met de andere hand. Trek krachtig naar u toe en omhoog, zodat de obstructie via de mond wordt verwijderd. Controleer na elke compressie of het object is verwijderd. Maximaal 5 keer.
Haarvaten:Kleine bloedvaten. Bloed sijpelt langzaam uit de wond.
Schaafwonden:Oppervlakkig maar pijnlijk. Reinigen met lauw water en desinfecteren indien nodig.
Snee- en steekwonden:Niet-afgevende weefsels, zoals pezen, spieren en botten, kunnen beschadigd raken. Laat voorwerpen op hun plaats en immobiliseer.
Scheurwonden en bijtwonden:Houd rekening met het risico op infectie. Vraag advies aan professionele hulp.
Amputatie:In het begin bloedt het misschien niet veel. Breng een drukverband aan op de wond en plaats het geamputeerde lichaamsdeel in een plastic bakje met steriel gaas, en doe het vervolgens in een tweede zak gevuld met ijs. Zorg ervoor dat het lichaamsdeel niet in direct contact komt met het ijs.
Botbreuk:Er zijn open, gesloten en gecompliceerde fracturen. Spalk de breuk en bel 112 of ga indien mogelijk zelf naar het ziekenhuis. Bij een open fractuur de wond afdekken met steriel gaas.
Ruggenmergletsel:Houd het hoofd onbeweeglijk en vraag het slachtoffer zo stil mogelijk te blijven.
Klinisch beeld:Een verzameling kenmerken die een persoon met de aandoening onderscheiden van gezonde personen.
Diabetes:Suikerziekte.
Hyperglycemie:Verhoogde bloedsuikerspiegels.
Hypoglycemie:Lage bloedsuikerspiegels.
Epilepsie:Bepaalde soorten aanvallen die hun oorsprong vinden in de hersenen.
Beroerte:Symptomen zijn onder meer zwakte/verlamming, spraakstoornissen, dubbelzien, duizeligheid en hoofdpijn.
Cerebraal infarct:Een stolsel dat een bloedvat blokkeert, waardoor er onvoldoende zuurstoftoevoer naar de hersenen ontstaat.
Cerebrale bloeding:Het ontstaat als er een klein scheurtje in een bloedvat in de hersenen zit.
Oogletsel:Kan optreden als gevolg van metaal-, glas- of houtsplinters, scherpe voorwerpen, vuil, zand of chemicaliën.
Kneuzing:Een blauwe plek of zwelling.
Verstuiking:Komt voor bij gewrichten. De omringende capsules zijn gescheurd, bekneld of uitgerekt.
Flauwvallen:Een kort bewustzijnsverlies.
Hersenschudding:Een milde vorm van hersenletsel veroorzaakt door een val of klap op het hoofd.
Cerebrale kneuzing:Doet zich voor wanneer het slachtoffer lange tijd bewusteloos is, geheugenverlies ervaart en verward lijkt.
Hyperventilatie:Vaak bij angst of stress. Het is een snelle ademhaling die te veel koolstofdioxide uit het bloed verwijdert.
Hittekrampen:De lichaamstemperatuur loopt zo hoog op dat het lichaam niet meer kan afkoelen.
Hitte-uitputting:Het slachtoffer ervaart ernstige hoofdpijn en duizeligheid, misselijkheid en braken, een bleke huid en overmatig zweten.
Hitzeslag:Het slachtoffer heeft een rode, droge huid, rusteloosheid en snelle, diepe ademhaling.
Vergiftiging:Het slachtoffer heeft gif ingeslikt via de mond, huid of luchtwegen.
Allergieën:Een reactie van het immuunsysteem op vreemde stoffen.