EHBO op school

EHBO bij jou op school?shutterstock_83516083

Binnen het welzijnsbeleid is bescherming van de gezondheid één van zeven welzijnsvelden. De school als werkgever is verplicht om hier een beleid rond te voeren.
Het is belangrijk er rekening mee te houden dat een goede organisatie van de eerste hulp op school ertoe bijdraagt de negatieve gevolgen van ongevallen in belangrijke mate te verminderen en dat eerste hulp niet alleen nodig is bij ongevallen maar ook aan de orde komt wanneer leerlingen en studenten, personeelsleden en derden ziekteverschijnselen vertonen of zich onwel voelen.
Om o.a ook deze situatie te onderbouwen is het ook mogelijk de leerlingen (bijvoorbeeld: 4x 60 min tijdens een praktijkgerichte schoolles) of hen ouders  een opleiding, cursus of workshop aan te bieden.ehbo-cursus13