Feit of fabel? Als iemand een bloedneus heeft moet diegene zijn hoofd naar achter houden zodat het bloed niet meer uit zijn neus komt.

Fabel: Dit stopt het bloeden helemaal niet, maar zorgt er juist voor dat het bloed in de maag komt waardoor je gaat braken. Wat je wel moet doen, is het slachtoffer het hoofd naar voren laten leunen net zoals in de leeshouding. Knijp de neus voor een tiental minuten bovenaan de neusvleugel dicht.