Feiten en fabels

Arbeidsmiddelen moeten elk jaar gekeurd worden. 
 
Fabel: Er moet gekeken worden naar het type arbeidsmiddel en naar de bijbehorende Risico-inventarisatie- en -evaluatie. Uit deze twee kan de veiligste conclusie getrokken worden.

Een BHV-opleiding moet elk jaar herhaald worden. 

Fabel: De werkgever bepaalt de frequentie en heeft invloed op een deel van de inhoud van de BHV-opleiding. Dit maakt dus dat het bieden van maatwerk een zeer belangrijk aspect is van een BHV-opleider. 

Een organisatie moet 1 BHV-er hebben op basis van 50 medewerkers.

Fabel: Het aantal BHV-ers in een organisatie wordt bepaald door onder andere een Risico-inventarisatie en -evaluatie, de risico’s waar de organisatie mee te maken heeft en de behoeften van de organisatie. Wederom is maatwerk hier een belangrijk onderdeel van de BHV-opleidingen die Vuurrood Veiligheid verzorgt.

Een BHV-er moet elk jaar zowel het theorie- als het praktijkgedeelte opnieuw doen.

Fabel: Tijdens de herhalingscursus moet een BHV-er alleen het praktijkgedeelte verplicht opnieuw doen. Na deze praktijkdag is het direct bekend of u geslaagd bent of niet. Ook hier is maatwerk een belangrijk aspect van Vuurrood Veiligheid.


Als iemand zich verslikt, moet diegene een glaasje water nemen. 

Fabel: Dit is juist gevaarlijk! Bij een lichte verslikking moet je diegene uit laten hoesten. Bij een heftige verslikking is diegene aan het stikken en kan het drinken de verstikking juist enorm verergeren.

Als iemand een bloedneus heeft moet diegene zijn hoofd naar achter houden zodat het bloed niet meer uit zijn neus komt. 

Fabel: Dit stopt het bloeden helemaal niet, maar zorgt er juist voor dat het bloed in de maag komt waardoor je gaat braken. Wat je wel moet doen, is het slachtoffer het hoofd naar voren laten leunen net zoals in de leeshouding. Knijp de neus voor een tiental minuten bovenaan de neusvleugel dicht.

Te veel alcohol kan zo verdovend werken voor het zenuwstelsel dat het je ademhalingscentra kan verlammen. 

Feit: Alcoholvergiftiging kan optreden bij een te hoge concentratie alcohol in het bloed. Bij jongeren kan dit bij een promillage van 1,7 en bij volwassen, ervaren drinkers bij een promillage van 4. Ook hangt de hoeveelheid nodige alcohol om een alcoholvergiftiging op te lopen af van het gewicht, het geslacht, drankervaring en het hersenvolume.