Hoe zit het met de aansprakelijkheid met betrekking tot hulpverlening?

Tijdens de lessen worden vaak vragen gesteld over de aansprakelijkheid van de hulpverlener. De kans dat een hulpverlener wettelijk aansprakelijk wordt gesteld voor zijn hulpverlening of sterker nog dat hij voor de strafrechter moet verschijnen is uiterst klein.
Voor de hulpverlener zijn echter twee rechtsgebieden van belang: het strafrecht en het civiele recht. Het strafrecht houdt zich bezig met overtredingen en misdrijven (de laatste zijn de ernstigste). Het civiele recht oordeelt over onder meer het feit of iemand een ander schade heeft berokkend en daarvoor (financieel) verantwoordelijk moet worden gesteld. Hiermee zou een hulpverlener wel geconfronteerd kunnen worden, hoewel de waarschijnlijkheid in de praktijk erg klein is.