Is Eerste Hulp / EHBO verplicht in ons bedrijf volgens de huidige wetgeving?

Het is niet mogelijk op basis van de huidige wetgeving een eenvoudige berekening of een aantal opgeleide personen aan te geven – of BHV of EH – aan de hand van aantallen werknemers/bezoekers. N.a.v. de resultaten van de interne Risico Inventarisatie & Evaluatie kan worden bepaald:
– Hoeveel personen er opgeleid dienen te worden voor de BHV taken;
– Welke opleidingen voor deze taken het beste gevolgd kunnen worden;
– Welke uitrusting de BHV’ers tot hun beschikking dienen te hebben;

Maar betekent dit nu BHV en/of EHBO? De risico’s die in een bedrijf / op een locatie worden gelokaliseerd bepalen het opleidingsniveau voor de bedrijfshulpverleners.

Basaal kan de algemene opleiding BHV worden genoemd. Als er meer Eerste Hulp vaardigheden zijn gewenst dan is dat vaak al snel beter te koppelen aan het diploma Eerste Hulp. Specifieke extra vaardigheden op Eerste hulp gebied kunnen daarbovenop verder worden geplaatst in extra opleidingen of bijvoorbeeld de bijscholingslessen. Voordeel van het diploma Eerste Hulp ten opzichte van vele BHV opleidingen is dat er een betere borging van de kwaliteit van de Eerste hulp vaardigheden zal plaatsvinden. Overigens dient men met een diploma Eerste Hulp wel aanvullende cursussen te volgen (brand/ontruiming/communicatie) alvorens men zich BHV-er kan noemen. Dus nogmaals: Het aantal bedrijfshulpverleners en hun competentieniveau zal moeten worden bepaald op basis van de uitkomsten van de bedrijfsspecifieke RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie).