Is toestemming vereist van 1-1-2 als je als hulpverlener iemand naar het ziekenhuis vervoert?

Nee, gelukkig niet. De recente wetsaanpassingen hebben betrekking op ambulancezorg en dat is iets heel anders dan het vervoeren van iemand naar het ziekenhuis of een huisarts. Ambulancezorg is veel meer dan dat. Het is dus niet nodig en zelfs ongewenst om van ieder vervoer naar een ziekenhuis melding te maken bij de Meld Kamer Ambulancezorg. Deze telefoontjes zijn een extra belasting van 1-1-2. De meldkamers worden nu al lastig gevallen met verzoeken om vervoer. Mensen willen bijvoorbeeld de taxi niet betalen en kiezen dan voor de ambulance, omdat de verzekering het dan betaalt. Het zal duidelijk zijn dat dit niet de bedoeling van 1-1-2 is. De eerste taak van de meldkamer is om vast te stellen welke hulp nodig is en hoeveel. Als het even kan zullen ze de schaarse ambulances niet inzetten; de aanvrager zal dan zelf een oplossing moeten zoeken. Dit betekent echter niet dat u maar zo uw gang kunt gaan. Ambulancechauffeurs zijn getraind om met moeilijke verkeersituaties om te gaan en voeren voorrangssignalen (zwaailicht en sirene). Het bijvoorbeeld over de vluchtstrook rijden zonder kennis van zaken of zonder deze signalen is levensgevaarlijk. Het moet niet zo zijn dat u het leven van uzelf, het slachtoffer en overige verkeersgebruikers in gevaar brengt. U bent ook niet in staat om onderweg naar het ziekenhuis hulp te verlenen, en dat kunt u wel op de plaats van het ongeval of ziek worden. Behalve bij zeer korte afstanden helpt u iemand, die bijvoorbeeld gereanimeerd moet worden, niet door hem snel naar het ziekenhuis te brengen. Een ambulance biedt meer garanties dat het slachtoffer in het ziekenhuis aankomt en in de best mogelijk conditie. Als u toch iemand naar het ziekenhuis wilt brengen, gedraag u zich dan in het verkeer als een gewoon weggebruiker. Als er dan iets gebeurt, gelden de normale aansprakelijkheden. Een verzekering zal als u daarvoor verzekerd bent bij schade evengoed uitbetalen of u nu wel of u niet een zieke of slachtoffer bij u heeft; het is nog maar de vraag of dat ook zo is als u verkeersovertredingen maakt omdat u zich zorgen maakt over het slachtoffer. Als u zich zorgen maakt over het slachtoffer, moet u zeker niet zelf gaan vervoeren, maar een ambulance laten komen.