Mag je als EHBO’er iemand paracetamol geven?

Medicijntoediening staat niet in de eindtermen voor het Diploma Eerste Hulp. Diplomahouders behoren dus vanuit die hoedanigheid geen medicijnen te verstrekken. Nu zijn eerstehulpverleners ook gewoon burgers en er staat burgers niets in de weg om elkaar op verzoek van een paracetamol te voorzien. Als uw buurvrouw u vraagt om een paracetamol te verstrekken kan daar geen probleem met aansprakelijkheid uit voortkomen. In een organisatie kunnen afspraken worden gemaakt over het verstrekken van paracetamol. Deze afspraken moeten wel duidelijk worden vastgelegd (ook verzekeringstechnisch) en met de medewerkers en de gasten worden besproken. Bv. in welke situaties geef je iets en wat dan (paracetamol i.p.v. aspirine)? De verantwoordelijkheid voor het innemen blijft bij “de paracetamol innemer”. U kunt de afspraken voor de zekerheid laten toetsen door de aansprakelijkheidsverzekering. Dit alles staat echter geheel los van het Diploma Eerste Hulp.