Partner – Cibot

CIBOT – opgericht in 2016 – is in de eerste plaats een certificerende instantie. Samen met een aantal kernpartners, zowel uit de opleidingswereld als experts uit het vak, werken wij dagelijks aan verbetering van de opleidingen, het curriculum en het certificatieproces. Daarbij wordt doorlopend kennis uit allerlei vakgebieden gedeeld.

Het bedrijf is ontstaan uit een samenwerkingsproject voor het opzetten van een lesmethode voor luchtvrachtbeveiliging en forensisch duiken. Nadat ook opleiders in de BHV- en VCA-branche met dezelfde behoeften zich aansloten, werd de keuze gemaakt om een onafhankelijk certificeringsinstituut op te richten.
Dankzij het enthousiasme van de leden is CIBOT in relatief korte tijd uitgegroeid tot een bekende partij in diverse (opleidings)branches.