Partner – Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening – NVB

Certificering van opleidingen / trainingen

Vuurrood Veiligheid heeft een samenwerking met verschillende certificering instanties. Vuurrood Veiligheid is ook uitvoerend bedrijf voor enkele van deze certificering instanties en samen brengen we vanuit Vuurrood ons eigen office de opleiding’s hardcopie boeken ui en/of een e-book & e-learning uit.

Officieel geaccepteerde vakbekwaamheidscertificaten worden uitgegeven volgens ISO 17024 door een certificatie-instelling.
Deze certificaten zijn daardoor zowel in Nederland (volledig) als internationaal (behoudens soms afwijkende wettelijke bepalingen) geaccepteerd.

NVB is de grootste certificatie-instelling in Nederland die persoonscertificaten BHV en Acute Zorg uitgeeft volgens de internationale standaard NEN-EN-ISO/IEC 17024.

EHBO, Reanimatie AED, BHV bedrijfshulpverlening (LEH en BOC), BHV Ploegleider, Preventiemedewerker, Hoofd BHV (operationeel).

We zijn ook voorzien van E-learning modules voor competenties (workshop’s of toolbox meetings op het gebied van bedrijfshulpverlening BHV, Eerste hulp (EHBO + kinder EHBO), reanimatie AED of agressie maar ook voor gevaarlijke stoffen beleid of werkvloer veiligheid beheersing.

Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverlening (BHV) is de hulp die wordt verleend bij ongewenste gebeurtenissen in een organisatie, die de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers en andere aanwezigen bedreigen (zoals brand en ongevallen).

Nadat de meeste risico’s vanuit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E, voor ieder bedrijf verplicht!) aan de hand van het plan van aanpak zijn beperkt, zullen altijd een aantal risico’s overblijven. Dit worden restrisico’s genoemd. Voorbeelden van restrisico’s zijn brand, ongeval en alle andere risico’s die van tevoren niet zijn uit te sluiten.

De taken van bedrijfshulpverleners zijn in ieder geval:

  • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.
  • het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen.
  • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

In Nederland is het volgen van een opleiding voor iedere bedrijfshulpverlener door de Arbeidsomstandighedenwet verplicht. De BHV’er moet goed zijn opgeleid en adequaat inzetbaar zijn. Middels het NVB ISO 17024 persoonscertifcaat toont de BHV’er aan dat de benodigde kennis en vaardigheden worden beheerst en de vereiste competentie is bereikt.

Geldigheid certificaat: 1 jaar.

NVB biedt een aantal modules aan namelijk:

  • Acute Zorg
  • Acute Zorg, module Kind en Omgeving
  • BHV
  • BHV, module Kind en Omgeving
  • Brandinstructie en Ontruiming
  • Reanimatie en AED
  • Acute Zorg bij Kraamzorg