Te veel alcohol kan zo verdovend werken voor het zenuwstelsel dat het je ademhalingscentra kan verlammen.

Feit: Alcoholvergiftiging kan optreden bij een te hoge concentratie alcohol in het bloed. Bij jongeren kan dit bij een promillage van 1,7 en bij volwassen, ervaren drinkers bij een promillage van 4. Ook hangt de hoeveelheid nodige alcohol om een alcoholvergiftiging op te lopen af van het gewicht, het geslacht, drankervaring en het hersenvolume.